Monday, October 31, 2011

Mga Binaeaybay sa Kangga ni Tata Goloy

Mga Binaeaybay sa Kangga ni Tata Goloy
Gintipon ag Ginbagay

Ni
Melchor F. Cichon
May 27, 2004
October 29, 2004
December 12, 2004


Batan

Nag-adto ako sa Batan
Igto sa andang katunggan
Nakakita ako it tambasakan
Naka-two-piece!

Tata Goloy
07-19-04


Buruanga

Luwa
Swiss

Nagbisita kami sa Buruanga
Nagsakay kami sa ay Tata Goloy nga Kangga;
Nagparking kami sa puno it mangga
Nga ra puno hay nagabunga.

@@@

Nag-agto ako sa Buruanga
Tata Goloy

Nag-agto ako sa Buruanga
Nakakita ako it daeaga
Ro anang kamison
Mas mahaba sa ana nga palda.


Buruanga
Tata Goloy06-05-04

O banwa nga among hataliwanan,
Owa kami kasayod kon siin ka hamutang;
Imo kami nga pasinsyahon
Sa among pagkamalipaton.

Indi magkasubo ro imong kaugalingon
Ay amon gid ikaw nga bisitahon
Agod hikita gid namon
Ro imong beauty ngaron.

Sa among pagbiyahe sa pag libot it Akean,
Ina kami kimo mag-ihapon
Agod among makita
Ro sunset nimo ngaron.

Bisan ro imong ipasuea kamon
Hay ginamos nga maga.
Amon gid ron nga sabakan ag pasaeamatan
Ay gugma gid ron ni Buruanga kamon.


@@@

Hara rang Handog Kay Buruanga
Maeara
June 5, 2004

Nag-agto ako sa Buruanga
Nakakita ako't daeaga;
May ginhutik ako kana,
Pero owa eon kuno imaw't planong mag-asawa.

@@@

Pag-agto ko sa Buruanga
Ginkangay ako't Ati nga daeaga;
Pag-abot ko sa baeay nanda,
Inubarang manok kakon ro andang gintagana.

@@@

Ro mga busay sa Buruanga
Nagakangay, nagapamaypay
Sa mga turista
Itom man o bukay.

Ibajay
Sa Kampo Berde
Ni Maeara

Igto sa Kampo Berde
Ro military ag ro NPA
Nagasaeo kon mag-ihapon
Maski ro anda nga suea hay sinanlag nga hipon.


Pamati Kamo Mga Kapatid
By Otot

ISANG DUGO KITA TANAN MANGA KAPATID
ISANG LAHI RO ATONG GINHALINAN
ANO RO ATONG GINAAWAYAN?
RO ATONG KABUHI SAMBATO MANLANG.

MANGA KAPATID,
BUKO’T BALA AG TALIBONG RO SULOSYON
SA ATONG KONPLIKTO.
KUNTA KITA MAGLAMANO
PARA SA BANWANG MAHAE MO, MAHAE KO.

@@@@

sa may kampo (santermo ag muerto nga katigueangan)
ni yamanitoshi


Igto sa may kampo
Maeamig ro hangin nga gaharo,
Ugaling gatangis ro eugta
Sa mga kakahuyan nga naduea.

Kasadya tan-awon
Ro eawod nga gabaeod it berde
Pasaka ag paidaeom
Sa agahon ag sa hapon.

Kapareho sa pag-eupad it mga pispis,
Ro kaeayo sa gabii nagasiyagit;
Malisod eon mag-usoy it panaguan
Hay ro mga kahoy ginakueang.

Ahay, bata pa ro mga kabukiran
Ro buhok hay sagad gid nga nabuhinan,
Ham-an ‘tay imo ginpabay-an
Sa eleksyon hay wa man kita ginkalimtan?

Masadya sa kampo
Manami ro hangin nga gaharo
Ugaling gatangis ro mga inunga
Andang paeaabuton ginpanakaw kanda.


@@@

Sa Ibajay, ano baea ay?
Water Sprite

Owa ako it ikasugilanon sa ibajay,
Sambilog sa mga banwa naton;
Pasensya, ay owa ko pa haagtuni
Kon ano ag paano igto ro anda nga pagpangabuhi

Akon nga hasayran,
may anda man nga ati-atihan;
Nakita ko ro anda nga piktyur,
Sa internet ko eang na-capture.

Sa anda nga prusisyon sa bilog nga banwahon
Una ro produkto it niyog
Halin sa liay ag hasta sa buyog;
Una man ro bunga, puso, dahon ag ro upas it saging
Kaibahan pa ro matsing, nagabaging-baging

Abaw! Sa kanami, ku mais nga nagahilera
Medyo bueak nga bougainvilla
nga sa terasa it baeay gabalandra

Sa 35 ka baryo nga nagpatikasug
Ro float it mga isda ro nagdaug
Paano abi bukod sa bukawong puea, tangige, bangus ag
tilapya
Nagabitin man ro tangkong ag ro daehug nga dagaya!

Sa kasadya gid tan-awon
Ginahidlaw gid mag-uli sa aton
Agod bisitahon ro banwahon nga gintugyan katon
It Ginoo agod haeongan ag palanggaon.


@@@
Maeara
April 12, 2004

May puno it bugnay
Sa banwa it Ibajay;
Kon kuhiton ra ni Inday,
Nagabaeangon ro mga patay.


@@@
Kalolo0oy Si Tatay
Ni Swiss

hay kalolo-oy si tatay
owa kasamit it tinapay
nga ginhalin pa sa ibajay
nga gin ta-o ni maria olay...

@@@
Si Pipoy ag Si Pipay
Ni Swiss
12,4,04.

si pipoy ag si pipay
may manok sandang bukay
ginbueang nanda sa ibajay
nagdaog pero namatay


Si Tatay
Ni Kal

Si Tatay
Nag ea-ong kay Nanay
Mabakae it monay
Igto pa sa Ibajay

@@@
Oh! Campo Verde
Ni Tata Goloy

oh!campo verde
pangaean mo paeang gaeumpat eon rang dughan
ro kahoy sa libot mo ay verding berdi
ginahanyo ko sa atong gobyerno
ikaw protiktahan

iya kimo kami nagapanilong kon mainit man o mauean
ikaw nagasaeap sa mabahong hangin ag sa baha
it atong mahae nga akean

ginahinyo ko man sa atong mamamayan
indi pagputlon ro kahoy sa imong kabukiran
agod ro huni’t pispis atong perming mabatian

@@@

Panagu-an
Taga Goloy

Sos si Maeara
Iya imaw kaina
Pag abot nana
Ako hay umalagwa.

Ako hay nanago
Igto sa may kangga
Nagdinohong tana imaw
Owa na gid ako pag usuya.

Ubos it namok rang botkon
Ginsugod it tagasaw rang ilokon
Ginponggan ko gid ngani
Nga indi gid mag baha-on.

Ay nga amamaliw da
Tae gale it anwang ro akon ngarang gina-eodhan
Maw gali it mahomok ag ra hugom
Hay sobra gid kahumot.

Hato tana imaw
Nagatinangda sa may bugnay
Ginatangda na eon man si Inday
Maw it naakig ro mga patay.
@@@

Iya Sa Camp Verde
Ni Water Sprite

iya sa kampo berde,
gacampfire kuno kami.
abaw! si tata goloy sangkeri haaywani
paano ra baston haulihi.


Campo Verde
Ni Swiss

iya kami sa Campo Verde
gapahuway it sang gabi-i
gina-gaoy eon kami
it linibot-libot abi.

makarong gabi-i
may among hampang
panagu-an ag palibot it bote
agod indi mahadlukan kami.

mga kaibahan, aton eon nga umpisahan
ro atong hampang panagu-an
para ro luwang atong inubrahan
aton eon nga mabatian.
***

hara, may-akon man
Urok

akon hatandaan kato anay
kaibahan si tatay ag si nanay
halin pa sa banwa it banga
nag-agto kami sa kampo berde

hambae ni tatay una kuno sa ibajay
sadya magpahuway-huway,
magpahangin-hangin sa kakahuyan
nga mga higanti sa may kampo berde

mayad-ayad imong pamatyag
sa hangin nga ginaginhawa
mayad-ayad imong pagpanumdom
sa paghimo it dyos nga paealanga-on.

dughan nagtamboe sa kasadya
mga kabudlay nag-aealagwa
kampo berde nagta-o ka it kusog
sa pag-atubang it among kalisod

KALIBO

Pag-agto ko sa Kalibo
Nakakita ako't mueto;
Ginhikap ko ra ueo,
Kasingtig-a it bato. Maeara

LUWA:
Kalibo

Nag agto ako sa Kalibo
Nakakita ako it mag-asawang moyto
Eaom ko gina eagas ako
Iwag manlang gali it auto.

TULA:
Tata Goloy

KALIBO

Gin buoe ra ngaean
Sa sangKA LIBO nga onga
Nga dungan gin bunyagan
Agod mangin kristyano kuno
Kato anay nga tyempo.

Banwang mainuswagon
Gin obra nga kabisira it Akean
Makaron do mga tawo igto
Pati man do mga saeakyan
Hay ga dueot-dutan.

Kada pangatlong Dominggo it Enero,
May anda nga selebrasyon
Nga Ati-atihan,
Haead kuno sa Patrong
Santo Nino.

Mahaba ro parada
Nga owa it puno ag punta
Ay tanan do kalye
Hay may soeod nga naga saot it
"Hala Bira, Pwera Pasma!"

Manami man tanawon
Ay masadya gid ro pito ag tamboe
Makasaot ka gid it tudo
Maka sunod ka man
Bisan sa anyong grupo.

####

Hara pa gid rang luwa sa Kalibo
Maeara
(Sept. 12, 1948)

Kun may hangin ring ueo
Indi ka gid mag-agto sa Kalibo
Ay basi pagbalik mo sa inyo
Owa ka eon it ueo

@@@

Nag-isot ro Kalibo
Bangud ro mga trisikol
Owa't untat sa pagpinasada
Paagto iya ag igto

@@@

Kun Ati-Atihan sa Kalibo
Gailitom ro mga tawo
Pero ro matuod nga Ati
Itcha pwera igto

@@@
Ro 19 Martyrs it Aklan
Igto pinatay
Igto man natawo
Sa Kalibo

@@@

Ro tela nga pinya
Sa kalibo ginahaboe
Pero ro abu nga ginansya
Owa sa Kalibo ginabuoe--Toshi

###
may nagAgto sa Kalibo,
mabahoe ro ana nga ueo
pinauli nga kalbo. Toshi

nagpahaboe ako it barong nga pinya
para sa ponsyon sa banwa
galing pag-abot sa kasae
nahuho ro ang saewae. Toshi

ro kalibo makaron
abong tricycle sa kalyehon
delikado sa mga batan-on
ro ginasinghap hay puro polusyon!--Water Sprite

Luwa Para Kay Kalibo
Maeara
Sept 12

Nag-agto ako sa Kalibo
Nagbakae ako't amamakoe
Pero ra gusto gali ni Inday
Hay amamakoe nga sukoe --Maeara

****
Pag-agto ko sa Kalibo
Nagbakae ako't alimango
Kaeueuoy nga alimango
May mata pero owa't ueo—Maeara

Nag agto ako sa Kalibo
Naka kita ako't mag-asawang moyto
Eaom ko hay gina eagas ako
Umalagwa gid ako it tudo
Hasta nadusmo pa ako
Ay nga panueay da
Iwag manlang gali it awto.--Tata Goloy

LUWA SA LEZO

Sa Lezo
Ni Kal

Lezo, maski buko’t fiesta
Kagayon mo kami o indi
Agtunan kanamon
Sa lugar mong malinong.


Kon Fiesta
Ni Kal

Kon fiesta sa Lezo,
Ro tagbaeay owa eon gasinghan hapit anay
Basta bukas ro andang pertahan
Sueod eang ag kumaon.


Sige Saot, Sige Kanta
Ni Maeara
May 4, 2004

Sige saot, sige kanta
Iya sa Lezo mabusog ka
Maski siin kaeang mapuntiriya
Maski owa't gakangay bira.

Pero mag-agto ka anay sa banwa
Ag magsimba
Agod ring pini-ino
Indi mag-eapta.

Tan-awon mo gid ro simbahan
Gin-obra pa ron ku tiyempo it Katsila
Pamatii gid ro pangadi ag ro sermon it pare
Ay bukon ron it Inakeanon, tao ani.

Pagkatapos it misa
Dumiretso ka sa kusina
Pero magtagbaeay ka anay
Ay basi sa masunod nga fiesta
Indi ka eon maka-arangka.

Bukon eang dapat fiesta
Ro imong pag-agto sa Lezo
Ay may mga lugar rito
Nga dapat ka gid hiagto.

Ra plaza tan-awon mo ro ribolto
Ni Dr. Jose Rizal nga paris kabahoe it tawo
Bukon eang ron basta ribolto
Ay himo gid ron sa bronsi ag himo pa sa USA.

Ro mina it daga sa Lezo hay agtunan mo man
Mangayo ka eang it bulig maski kay sin-o eang
Agod indi ka magtaeang
O kon bukon ngani hay ring eambong baliskaron mo eang.

Pangutan-on mo man kon siin ro baeay
Ni Simeon Mobo Reyes
Taga-Poblacion ron imaw it Lezo
Ag Lolo it Akean, ag depotado nga numero uno.

Pangutan-on mo man kon siin ro Ibao
Ay igto hadakpan si Candido Iban
Nga taga-Malinao
Ag kaibahan ni Katipunero Francisco del Castillo.

Kon gusto mo magbunit-bunit
Ro Maeara sa Sta. Cruz kimo kahueat
Ay basi may puyo ka pa nga madakpan
Agod sa pag-uli mo may imo nga payukan.

Kon may teksas ka nga daea
Sa Sta Cruz, igto ro bueangan
Ay basi ring sang dominggo nga kita sa trisikol
Igto magdoble o magtripol.

Bag-o ka mag-uli maghabit ka anay
Sa ueobrahan it buti
Maeapit man lang ron sa plaza
Agod sa pag-uli mo may imo nga kuyam-kuyamon.

Magbaeon ka man it puto
O bingka man para sa imong Lolo.


Pulitika Negosyo?
Ni Maeara

Sa Lezo
Ro pulitika negosyo?
Tao kinyo
Ay malibanao ako.

---
O, Lezo
Ni Maeara

O, Lezo
Pinakamaisot ka man sa tanan nga banwa it Akean,
Ikaw man gihapon ro may pinakamabahoe
Nga dughan sa akon nga kalibutan.

Lezo
Ni Tata Goloy

Bulahan nga banwa
Sa probinsiya it Akean.
May anda nga daga
Nga ro iba hay owa.

Ginagamit ro daga
Sa pag- obra it anglit ag koeon--
Gamit it mga pobre ag mga manggaranon
Sa pag-eaha it pagkaon.

Mga tawo sa Lezo
Hay masinadyahon;
Kon anda nga piesta
Puno ro lamesa it mga pagkaon.

Sumaylo ka eang
Kon oras it ilabas
Ikaw hay pakan-on
Ku mga tawong mapainubuson.

Ro mga tawo naga-alila
It baboy ag manok nga paeatyon
Para gid sa piesta,
Agod may suea ro tawo nga ga-saka.

Abo man do humay
Ay gatanom man sanda it paeay,
Agod may tog-onon
Sa oras it piesta ag tag-gutom.

Maeapad ro andang kaeanasan
Nga may irigasyon,
Halin sa Danapa
Abot hasta sa Dongon.


Luwa Ay Ako
Ni Kal
Lezo, saeamat sa imong kabuot.
Ro handa mo kamon
nabuoe ro among kagutom.

kabay pa sa sunod namong agi iya
kami, imo eon man nga pasakaon.
owa man kami nagapili’t pagkaon
bisan asin ag dayok eang ro imong handa kamon,
basta kita tanan malipayon.

Lola Ulay
Tata Goloy

Namiesta kami sa Ibao.
Kami hay nagdayon
Sa ay Lola Ulay
Nga eambon.

Do ana nga eambon
Daywang halimtang, sa ibabaw ka eon.
Do ana nga kusina
Sa eogta gadukot man.

Ro ana nga dapog
May anglit ag kueon
May sueod nga tinog-on
Ag sinampi sa dahon.

Do ana nga eambon
Owa man it partisyon
Kon adlaw hay living room
Kon gabii, bedroom.

Do ana nga iwag
Hay sambato nga kingki
Nga kon siin imaw
Ana man nga daehon.

May ana nga tagana
Sambatong dumaeaga
Amon nga ginpatay
Para kuno sa patron.

Amon nga gin-eaga
Ro binukot nga dumaeaga.
Ginbutangan it eoy-a
Ag kiniwa nga kapaya.

Ro ana nga pinggan
Hay daywang ka lusa
Sa bagoe ginbutang
Do manok nga tinuea.

Sa among pagkaon
May eoha ra mata.
Saeamat mana Toto
Nakadu-aw ka man kakon.

Hayra mana Toto
Ro atay ag tikeon.
Para gid da kimo
Ay espesyal ka gid kakon.
Malinao

Maeayo nga Lugar
Ni Maeara

Maeayo rang lugar nga ginhalinan
Parti it Sulu sa Kamindanawan
Abu nga NPA ag Abu Sayap rang gin-eutsan
Para eang gid makita, Malinao, ring kahimtangan

@@@@@

Mabahoe Nga Balita
Ni Maeara

Mabahoe nga balita
Ro natabu sa Malinao
Igto ro nitu
Bisan hilahon it pison indi gid mabugto.

@@@@@

Nagbaliskad Ro Kangga
Ni Maeara

Mabahoe nga balita
Ro natabu sa Malinao
Nagbaliskad ro Kangga ni Tata Goloy
Bangod nakasandad it kagaw.

@@@@@

Indi Paglipatan
Ni Maeara

Kon hiagto ka sa Malinao
Indi mo gid paglipatan
Ro abakang tsinelas ag ro basket nga nitu
Ag ro ribolto ni Candido Iban sa Baryo Lilo-an.

@@@@@

Pukawon Ko
Ni Maeara

Kon ako eang si Estrella Bangotbanwa
Pukawon ko si Francisco del Castillo
Ag palamanohon kay Moises Ilicito
Agod si Candido Iban indi eon magmueto.

@@@
Paglibot Ko’t Bulinao
Ni Tata Goloy

Pag-libot ko’t bulinao
Sa banwa’t Malinao,
May daeaga nga nag-pakyaw
Gin-butang nana sa kaeaeao.


Malinao
Ni Tata Goloy

O Malinao, iya kami kimo naga duaw
Lugar nga malinong, owa't humbak
Kon sa tubi, owa't eabod--matin-aw.

Malinong nga lugar
Hi agtonan mo eang
Kon imaw gid ring tuyo nga agtunan
Ay ra lugar hay bukon it aeagyan
Nga pwede imaw tali-taliwanan.Numancia

Numancia
Swiss

iya sa bawang numancia
may bayi`ng mapasensya
ra ngaean si florencia
ngani abo ra grasya

Luwa Para Kay Numancia
Ni
Maeara
May 3, 2004

Habagatnan ka man
O amihan,
Basta sa sabak ka't taga-Numancia
Sabat ka nanda.

****

Kon owa ka't nahibadwan
Numancia ro imong agtunan.
Owa't eabot nga mabusog ring tiyan
Mabusog pa gid ro sa tunga king dueonggan.


Lezo
Ni ToTo Otot

Lezo, lugar mo sa mapa indi haeos Makita.
Pero imong pumueogyo maabi-abihon.
Ro imong mga daeaga
Mas mahumot pa sa rosas,
Mas eabaw pa sa bueawan.


Eangam Sa Lezo
Swiss

gapanong ro eanggam sa kaeanasan
ngani anda ra nga ginapatay
agod may andang suea sa ilabas

kato kuno nga tyempo kon magparayna sanda
uwa eon it indi indi sa pagsakop ka ra
ngani masadya ro hampang iya nanda
sa ngaean it ikog may rayna sanda

abo man nga paagi nga mag rayna ka
tan-awa ninyo ro lezo manami nga halimbawa ra
agod indi eon kita mag-gamit it kwarta pa
makara ro atong ubrahon sa atong banwa

manami man ro hampang
paabo-abo it kuoe nga gahalit sa eanas
agod maduea eon ro problema it mga mangunguma
seguro abo ro gapartesipar sa hampang ngara


Lezo
Ni Swiss

Nag-agto ako sa lezo
nakita ko si excelso
ra eambong may puso
nga may daeang keso


Haead Kay Otot
circa 2004 05/05
ni Taeahurong Urok

Halin pa sa Boracay
Pa-agto sa Lezo,
Owa't pinahuway
Nga linag-ok it Tanduay.

Kong mabuyog eon da oeo
Gapinang-agaw it mikropono
Ag magtinula ku anang luwa
Ra mga mata ga-eoha-eoha pa.

Maski opis it saging ra paja
Ag saewae pirme gakinahoho
Kong imaw magluwa
Tanan gapalakpakan


Na-agto Ako Sa Lezo
Swiss

Nag-agto ako sa Lezo
Nag-eaha kami’t maeagkit sa balisoso
Kon andang tawgon--tam-o.


Makato

Sa Banwang Makato
Ni Swiss

sa banwang makato
abo nga produkto
may sinamay na
may pina fiber pa.

may saging ag mangga,
may indian mango pa.
tinuea,bugas,ag isda
ro atong mabuoe iya.

may andang langonisa,tapa,chicharon
may andang tangke sa bangeos ag sugpo
may baboy,anwang nga naga-guyod
sa angdang produkto
sa tindahan paagtu.
31-4-04

Makato, Mga Luwa Ko
ni
Maeara
May 1, 2002


Makaron hay Sabado
Ag tinda sa Makato
Igto sa anda nga merkado
Mabakae gid ako it puto nga halin sa Lezo

*****
Nag-ato ako sa Makato
Nakakita ako it nitu
Gingabot ko ra puno
Nanina rang kumaeagko.

*****

Pagpaninda ko sa Makato
May daeagang Ati kakon nga nag-agto
May hadakpan kuno imaw nga haeo.

*****

Kon naga-eaea ring tagipusuon
Ro Makaton-on kara may bueong
Takpi eang kuno ring ilong
Sigurado gid nga ikaw malipong

******
Nagbakae ako't alimango
Sa tindahan it Makato
Pagbuyot ko ku anang sipit
Gulpi ako nga nagsinggit

******
Ro pasayan ag alimango
Nga mabakae mo sa Makato
Bueong gid ra kuno
Sa hypertensyon mo

*****

Kon ako mangasawa
Pilion ko gid ro Makaton-ong daeaga
Owa't eabot nga daw si Sharon Cuneta
Mahugod pa gid sa kama. Maeara


Makato
Tata Goloy
05-01-04

Siin pag boe-a ring ngaean,
Sa makara o sa makato?
Owa ako it iga-sugid sa tawo
Ay owa man abi it nag paathag
Tungod kimo.

Ro akong hasayran
May imong Sport Complex
Nga sadyaan
Para sa imong inunga
Agod may andang hampangan.

May imo kuno nga rebolto
Pero owa kami ka sayod
Kon sin-o dato
Kon si Rizal o kon si Bonifacio
O basi iba pa nga tawo.

Do among hasayran
Kon mag-agto sa imong tindahan
Abo nga baligyang nga makuyam-kuyam
Nagbueoglit do among kaibahan
Ag owa kami’t kasilyas nga hakit-an.


Luwa
Tata Goloy

Nag-agto ako sa Makato
Kaibahan ko si Toto
Nag-booe kami it nitu
Among gindikorar sa uway nga bangko.


MALAY

Matula Ako
Ni Otot

Boracay, islang paraiso.
Bato mo mabuti,
Tubi mo asul.
Baeas mo kon eapakan
Mas mahumok pa sa buroe.

Boracay
Ni Swiss

dayang boracay nga isla
nga ginatawag nga paraiso--
ham-an maputi ro baeas
indi kaparis sa Kalibo?

7 kakilometro dayang isla
maisot manlang ikumparar sa iba.
ham-an abo nga hotel
nga ginpatindog iya
uwa sanda nahadlok
nga eomubog ra?


Boracay
Tata Goloy
04-26-04

Ikaw ro kalipay
Ku tagipusuon kong
Gakusmaod.

Ikaw ro nagpahamtang
Ku probinsya it Akean
Sa bug-os nga kalibutan.

Ro imong katahom
Ag ro imong kaanyag
Eabaw gid sa manggad.

Kabay pa ro atong kaapu-apuhan
May Boracay pa nga andang maagyan.


Luwa
Ni Tata Goloy

Nag-adto ako sa Boracay
Nakakita ako it kalampay
Sa pampang nagkini-ay-ki-ay.


Sa Baybay It Boracay
Ni Maeara
April 26, 2004

Kon mapuypuy eon ring bibig sa kakahikay
Igto ka sa baybay it Boracay
Magkapaykapay
Sigurado gid nga malipatan mo ring baeay.


may luwa ako
ni swiss

iya sa boracay
abo nga hungkay-hungkay
akon nga ginkaykay
gin-uli ko sa baeay.

Sigay Sa Boracay
Ni Maeara
April 28, 2004

Iya sa Boracay
Sinaku ro mga sigay;
May sigay nga nagahibayag,
May sigay nga patay.


Boracay
Tata Goloy

Ro imong kaanyagan
Bantog sa kalibutan
Ro imong katahumon
Perlas sa tagipusuon

Malaya Ka Nga Banwa
Ni Kal

malaya ka nga banwa
ginadayo ka’t iba-ibang tawo;
owa kami’t malay kung indi ka agtonan
malay namon kung abo ring manggad
nakatago sa tagipusuon mo.

Iya Sa Malay
Ni Swiss

iya sa malay
mahaba ro tulay
owa kita it malay
natimpa ro tulay


midnight
ni Maeara

midnight--
children roam around
to beg at Boracay Beach


Luwa
Ni Tata Goloy

Nag-adto ako sa Malay
Nakakita ako't ga-inaway
Akon sanda nga ginhusay.

Malay
Ni Tata Goloy

Banwa ra sa punta it Akean
Ra lugar hay sadyaan
Sakop na ro Caticlan
Paadto sa Boracay, ginaagyan.

May anda mang busay
Kuyba ag kuyapnit
Nga kon mag-eopad sa gabii
Imaw giato ro Tik-Tik.

Sa andang tindahan
Kami hay nanindahan
Namakyaw it tulisan
Among ginkilaw sa daean.

Sige Malay
Una ka eang anay
Ay kami maderitso
Igto sa Boracay.


Bura Akay
ni yamanitoshi

Ay tan-awa kitoo, ine,
Ay tan-awa ro bura, Akay!
Nagahimas sa puti nga aplaya,
Tan-awa, tan-awa,
Di baea masadya?

Ay abaw, Akay!
Dali eang ag ako hay magsaka,
It niyog para mananggot
Para may tuba kita,
Para sa hinduna.

Pahauma eon Akay!
Pahauma eon ro mga prutas
Nga halin sa asul nga dagat,
Aton ihawon,
Para sa aton nga ihapon.

Musyon Akay!
Kita mamasyar,
Aywani ro imo nga sinilas,
Hay maeamig ro asukar nga baeas.

Dali, Akay!
Pahauma ro aton nga eogban,
Agtunan ta ro aton duyan sa eawod
Ag sa idaeom it mga bituon kita, magkatueog.


Sa may Hurom-Hurom
Ni yamanitoshi

Gailig ro kalinong sa tubi it Hurom-Hurom
Nagaagos, nagakatipaeo, sa makinis nga mga bato
Ginasunlog ro hangin nga gahilawas sa mga dahon
It kahoy, ginaitik ro kilid ag kon amat ginabayo.

Apang nagpang-abot man gid ro diyos nga maisot
Sa nagaharo sa nawong it dinumaan nga eugta,
Kon amat puea ro gailig sa busay sa bukid
Ag ro kahayag sa gabii gahalin sa metal nga kandila.

Ay abaw, sige nga panghayhay
Sa mga eanas, nagadungok ro mga paeay;
Ginairigar it balde nga dugo ag hueas,
Padayon man gihapon ro pagpangalisod, ro kabudlay.

Sa pagsaeom it adlaw, akon ginapinsar,
Nga kunta sa pagbuskad it bag-o nga adlaw,
Matapos eon gid ro paghinueat ag akon magkamingaw
Nga kunta matapos eon ro aton mga problema.NABAS

Maluwa anay ako kimo bayawas
Ni Tata Goloy

Pag-adto ko sa Nabas
Nabusog ako kang ilabas
Naka-tueog ako sa puno it bayawas.

***
Igto Sa Nabas
Ni Tata Goloy

Igto sa Nabas
Abo nga bayawas
Akon nga ginpaeas
Nagkaeaeagas.

Hakibot ro tag-ana
Ako hay gin-eagas
Sa kaeanasan
Ako nagpangeat-as.

Nagkanta eon lang dayon ako't
Spageting pataas
Pataas ng pataas.


Luwa Sa Nabas
Ni Maeara

Nag-agto ako sa Nabas
May hakita ako nga daeaga
Nagaligid-ligid sa baeas.

Nabas, Mahae Ko!
ni Maeara
April 19, 2004

Nabas, mahae ko
Sa pihak ka man nga eawod
Iya ka man gihapon
Sa euyo ko.

Sin-o gid baea
Ro makalipat kimo?
Ro baliw nga kaeo nga ginasuksuk ko
Nagapaeamig gid kang ueo.

Sin-o gid baea
Ro makalipat kimo?
Ro maeamig nga banig nga gin-eaeap mo
Ginahandum ko gid nga maeugban ko.

Ro imong baeas nga perlas
Gasuyop ra kaeamig sa paead it mga siki ko
Kon ako mag-eapak maski nagatagiti ro silak
Sa mga pangpang it baybayon mo.

Sin-o gid baea ro makalipat kimo?
Bukon abi't sa sabak mo
Ginsabat mo ako
Ku matam-is mo nga hu-o?Nabas
ni Swiss

Iya sa banwang Nabas
Abo nga makita
Sari saring busay
Sa kabariohan.

Maeamig nga tubi
Ro ga-ilig kara.
Pwede kang magpaeamig
Sa imong daea.

Mataas nga lugar,
Maeapit ro baybay
Abo nga produkto
Ro mabuoe iya.

Pwede kang magtu-on
Mag-obra it banig;
Pwede kang mangisda
Kon suea owa ka.

Ugaling, banwang Nabas
Maeayo kaeang.
Indi kimo makabisita
Ro owa’t kwarta.


Nabas
Ni Tata Goloy

Ikaw ro maeamig nga banig
Nga among ginakinahangean
Agod ro among gaoy nga eawas
May anang pahuwayan
Sa sang adlaw nga inobra
Para may makaon man
Ro among pamilya.

Ro imong produkto
Nga gintao kimo’t Diyos
Ginadipara man ku imong mga pumueuyo
Andang ginahimuslan
Para sa kamaeayran
Ku mga tawo sa bilog nga Akean.

Ro manggad nagabusay
Sa imo nga dughan;
Among ginakalipay
Nga amon ra masayran
Iya sa among kangga,
Sa among pag-estorya.

Imong saligan
Nga sa among pag-agi
Kimo't uman
Amon gid ikaw nga bisitahan
Agod among madangat ag makita
Ro imong kaanyagan.

Luwa
ni Tata Goloy

Nag-adto ako sa Nabas
Nagduaw kay Tata Kulas
Igto ako nag-ilabas
Ro among suea, eab-as.


Nabas
Ni Swiss

iya sa nabas
may puno it ubas
sa likod it kasilyas,
inipo it mga itas.


Nabas
Ni Otot

Maagto ako kimo.
Pahauma ring ilabas
Ina ako kimo mailabas
Ag sa imong busay
Imo ako dayon ipamasyar.

New Washington

LUWA NI KAL

New washington,washington
pasinsyahi ro among kangga
kanggang madasig dumaeagan
ikaw na lugar do among onang inagyan
halipat kami pagtao it luwa sa imong gwapang banwa

New washington ayaw maakig kamon
mahae ka ko among kangga
sa imong banwa nagaagi ro tawo
para makaabot sa ibang lugar

***
NEW WASHINGTON
Tata Goloy's Komposo
Tune: Leron-leron Sinta

Banwang New Washington
Sadyang lugar naton
Presko man do hangin
Igto sa baybayon
Lugar nanday Toshi
Ember ag Water Sprite
Sadya nga agtonan
Sadyang pamasyaran.

May anda nga lugar
Abong alibangbang
Naga eopad-eopad
Sa tunga it daean
Sarisaring kolor
Ibat-ibang bahoe
May unang maeagko
Ag may Kasarangan.

May atong kasakay
Nga taga Swetzerland
SWISS ro anang ngaean
Aton anay agyan
Ag mag estoryahan
Ag mag kumustahan
Basi kun may aton
Kanang tinabu-an.

Sa taga Washington
Abong asinsado
Una man matawo
Cardinal Sin ngato
Kapin sa Ochando
Abong guapa igto
Nga atong kasakay
Igto man matawo.

Ro atong problema
Sa probensya't Akean
Owa kita ngara
It sadyang pantalan
Ro sa New Washington
Hay kun ta-ob manlang
Maka sueod igto
Maintok nga barko.

Ro problema ngara
Halin pa da kato
Hasta it makaron
Problema gihapon
Mingko owa sanda
Kara it idiya
Kun paalin solbon
Rundayang problema.

Ro anda nga pangpang
Ona sa estaka
Maeapad nga eogto
Owa eon sa mapa
Gin kit-kit it humbak
Owa ma't idiya
Paalin masulbar
Ro Washington ngara.

Andang gina obra
Patsi-patsi manlang
Abo eon nga kwarta
Ro gin tampoe kara
Ag kada election
Puro eang promisa--
Ro estaka ngara
Aton nga kaadyon.

Kinahangean naton
Mabahoe nga kwarta
Suporta't gobyerno
Kinahangean kara
Kun daya kaadyon
Sa tamang pag obra
Basi lang matuman
Agenda ni Gloria.

Tata Goloy
7-17-04

***


Numancia
Si Tata Goloy
Unknown

Si Tata Goloy sa bantod
May baeay imaw nga pawod
Pintado't asul, puti ag dueaw
May bandira pa sa ibabaw


Numancia
Ni Tata Goloy
05-01-04

Akong banwang tinubuan
Lugar it among kapobrehan
Ro among baeay naga-giwang
Owa gid bisan sambatong kasangkapan.

Inde ko haeos mataeopangdan
Kon paalin kami nabuhi
Sa rayang kalibutan
Owa gid kami it maboe-an
Para sa among pangabuhian.

Rang Tatay namatay
An-om nga buean kuno ako
Sa tiyan kang Nanay
Kailong kamanghoran
Owa hisamiti ro may Tatay.

An-om kami nga magmanghod
Masadya man kami bisan pobre matuod
Pero owa ko gid hitanda-e
Nga nag-iba kami tanan-tanan
Sa sangka bubungan.

Maintok pa kami
Owa sa isip ro paghampang
Kami hay nagpangamohan--
May sa Manila, may sa Mindanao,
May sa Akean.

Bisan sa among pagtuon
Owa it hatapus
Kundi elementary education
Ako eang nga isaea;
Ro katapus it secondarya.

Pero nagapasaeamat ako
Sa atong Ginoo
Nga bisan anong kalisod,
Bisan anong kabudlay,
May oras man nga kita magapahuway.

@@@
Numancia, Mga Luwa Nga Ginahaead Ko Kimo
Ni
Maeara
May 3, 2004

Ro tamilok sa Numancia
Tao kon may una pa
Ay ro bakawan igto sa anda
Hay ginpangpukan eot-a

*****

Ro tuba sa Numancia
Basi mag-eupsi ra
Ay ro andang katunggan
Mga katangkihan eot-a

*****
Bangud kimo Numancia
Naghayag rang mga mata
Ay ro imong mga daeaga
Kon magkaila owa't punta

*****
Saludo gid ako kimo, Numancia,
Ay ku ikaw magharu
Ingko mahukas gid
Rang apdu.

*****
Haaywan rang tagipusuon
Sa dughan mo Numancia
Akon kunta rato nga balikan
Ugaling habalsamar eot-a gali kaina

*****
Ro igi sa Numancia
Owa pa ngani masupsup
Ra unod
Nakaguwa eot-a

*****

Numancia
Ni Maeara

Ham-at nagaigod ka pa gihapon?
Siin si Pulitiko nga naghamkae kimo
Nga padaeaganon ka kuno?
*****
Siin eon datong mga pulitiko
Nga kuno mabulig kimo?
Pagkatapos mo sanda nga iboto
Naduea eon lang sanda nga ingko rainbow?

***

Pagdayaw Kay LOVE I

Ni

Maeara

Sa mga tumaeambong, mayad nga gabii.
Hasayran ko nga kamo tanan malipayon
Sa dinag-on ninyo ngara nga selebrasyon
Bisan ro palibot naton madueom-dueom.

Kabay sa akon nga pagdayaw
Sa aton nga nagasiga-siga nga Bituon,
Tanan kita makaangkon
It mainit-init nga inspirasyon.

O LOVE nga Nahauna,
Ro imong kaanyag bantog sa bilog nga Numancia.
Kon ikaw amon nga hikit-an,
Ro among dughan nagaalipugsa, nagakanta.

Ro imong kaanyag eabaw pa kay Cleopatra.
Ag ro imong limog mas suave pa sa limog ni Sharon Cuneta.
Kon baga sa bueak bag-o ka nga buskad nga Dalia.
Ro imong kahumot hay ingko preska nga Sampaguita.

Kon maeab-ot ko eang kunta ro mga bituon,
Akon tanan ra nga punpunon
Ag isab-it sa imong abaga ag mga butkon
Agod imo ra nga tan-aw- tan-awawon.

Gusto ko pa kunta ra nga padayunon,
Ay manabaw pa eang man ro oras naton
Ugaling basi maakig si Tata Goloy kakon.
Ag ana ako nga bakueon—
Ano abi ay hasta makaron
Owa pa si Tata Goloy gihapon!

Hayra man do akong version:

Taeahorong manog pakilaea
Mga opisyales it Baranggay Tagay, ehe, Dongon pala
Mga pomoeoyo it Dongon
Mga Kandidata
Ag eabi gid sa atong Rayna--Her Majesty, LOVE
Mga sumaeakay sa akong kangga
Maayad-ayad nga gabii kinyo nga tanan.

Abo gid do akong kalipay
Ko inyo nga pag ambit kamon.
Naga kalipay gid do akong tagiposloon, ay, tagipusoon gali
Nga naka saot gid kami it husto
Sa inyong binayle ngara diya sa Dongon.
Nag kaeabogto dang hakos it sinaot
Mayad ngani ay owa't nakakita kang polka-dot nga panloob.

Naga pangayo gid ako it dispensa
Eabi gid sa naka bakae ko among basket
Nga bakog eang ro habilin ko manok
Ag eabod lang ro soeod ko saeod
Ag owa man it nanaaw kon siin eon
Do monay ag Wonder Bread.

Hara pa ngani, abo pang bitoon rang hakikita
Resulta ko pag bog-bog kakon kaina ko naka bakae.
Naka toeog ako it hamook
Hasta nag toeo rang eaway
Sa sadyaang pag pahuway.

Mayad man ngani ay ro mga bitoon
Nga akong hakikit-an
Hay naka dugang sa puki-pukislap
Ko eambong ag korona
Ko atong Rayna nga si LOVE.

Ro atong Rayna, tubo ra it Numancia
Pero ro ana nga tagiposoon
Hay iya gid sa Dongon.
Inyo imaw nga tatapon
Ay amon gid ra nga pinalangga
Nga sumaeakay sa among kangga.

Kon sin-o ro mag paumang kana
Bakolo ni Tata Goloy
Ro madangat nana.

Sa inyo nga pag hinyo
Nga ako kuno maga tao it pag dayaw
Sa atong bilidhong Rayna
Kun ikumpara imaw sa boeak,
Mingko bag-ong buskad nga Gomamela.

Ro anang kahumot
Mingko bueak nga Katoeanga.
Ro anang buhok, bueak nga Ilang-ilang
Ra oyahon, Rosas, raa doghan
Daywang ka bukid it Madyaas.

Klap! Klap! Klap! Klap! Klap!
Aba abong mahilig sa Madyaas.

Ro anang mga kilay minko baeangaw
Kon ga oean ag gasilak rong adlaw
Kun imaw tumalikod
Raa buli minko daywang ka binaeok-an it gawod
Ag kon imaw komimbot, Nanay ko!
LOVE ly, LOVE ly, LOVE ly.

Saeamat nga abo.
Klap, Klap Klap ag masigabong pa gid nga paeak-pak

May akong paapas:

Imbitaha man kami ninyo
Para malibre man ro among
Ihapon ag ilabas

Ay, saeamat
Kay Tata Goloy ku ana nga binaeaybay
Kabay pa nga ro mga bisita
Ag mga sumaeakay sa Kangga
Hay indi maubos ro anda nga kalipay.

Sa aton nga Rayna nga si Love nga Nahauna
Kabay pa nga ro imo nga pagdumaea
Ku imo nga kaharian sa bilog nga buean
Hay makatao it himaya sa tanan.

Hin-aga sa pagpanaw it Kangga ni Tata Goloy
Amon nga baeonon ro masadya nga handumanan
Nga amon nga ekspirensiyahan
Sa Barangay it Dongon.

Saeamat gid sa inyo tanan.
Sa inyo nga pagtililipon
Sa inyo nga pagpasundayag
Sa inyo nga hamili nga bulig.

Saeamat man sa aton nga Mayor nga haeangdon
Sa mga Opisyales it Dongon
Sa mga pumueoyo nga nagtaeambong
Saeamat gid sa pagmintinar it kalinong.

Kabay pa nga sa masunod nga dag-on
Si Tata Goloy hay maghaead eon man it dila-ambong
Sa masunod nga Rayna it Dongon.

Saeamat gid sa inyo tanan
Ag tatlong padyak sa Rayna it Dongon.Start Editing here

LOVE AND PEACE
by swiss

Anong natabo sa dayang kalibotan?
Ham-an ro mga tawo nagmaeakara!
Ham-an naga-paeatyan ro mangmaeanghod?
Ham-an it gaaeakigan kita sa isaeat-isaea?

Ano ro paagtonan sa daya ngara?
Ano ro atong mabuoe kara?
Kwarta?Power? o ano pa?
Ano ro atong ubrahon kara?

Ano ro natabu nga gin-obra ta ra,
Uwa kita kasayod sa butang ngara,
Kabuhi hin-aga maduea ra,
Uwa paghaeongi kabuhi ngara.

Ham-an indi naton maintindihan ra,
Ro guina tawag nga paghigogmahanan,
Nga daya ro kabuhi naton nga guina boytan,
Ag hibaton naton ro kalinongan.

Ham-an indi mabaton naton?
Nga mag mahae it kadugo naton.
Ag ipilak ro Pride naton.
Agod maresulbar ro problema naton.

Hatun-an ko,ma-obra ra naton,
Umpisahan sa pamelya naton,
Ngani sakay eon kita sa kangga naton,
para masayuran ra naton..

pasensyaha eang ako sa akon ngrong tula nga ta-o kung
pasado ron.


TaTa Goloy
Ni Maeara
April 13, 2004

Ma-absent anay ako.
Sa Antique ako maagto.
Sa Dominggo mabalik ako.
Kon ano ro makit-an ko igto,
Isugid ko gid kimo.

Bati ko may Rafflesia kuno rito,
Nga ra kaeapad sangka metro.
Ugaling ra baho makaabot sa sangka kilometro.
May bueak man kuno rito
Nga ra kataas hay
Eampas pa sa tawo.

Sige padayuna eang ro pagdap-ong ninyo
Sa idaeum it puno’t balete
Agod maduea ro maeain nga espirito
Samtang ro buean hay galingling pa kinyo
Ag ro huni it mga agagangis
Hay matiis pa man ninyo.
@@@

@@@


@@@

Nag-agto Ako Sa Ibajay
Submitted by Tata Goloy

Nag agto ako sa Ibajay
Nakakita ako it minatay
Ginbagting ko ra eagay
Matunog pa sa lingganay!

@@@

Siin Ka, Hari It Ibajay?
Ni Maeara

Bag-o mag-abot si Indrin sa Ibajay
Madali eang mapuno ro ayupit ni Tay Juan:
May ilungan, may ubog, may ueang,
May paeangan, may dadoy, may gurami.
Sa kaeanasan, may pantat, may aeugsok,
May puyo, may kuhoe nga pwede mapayukan.
Ro isda ingko owa't pagka-ubos
Sa kaeanasan,
Sa mga suba it Ibajay ag Panakuyan.

Ugaling, gusto ni Juan
Mas abu pa gid ro ana nga madakpan.
Naggamit si Juan it dilamita,
It cyanide, it pesticide ag herbicide.
Gindugang pa gid ro golden kuhol
Agod kuno madugangan ro supply it protina.
Ugaling nahimo ra nga mueto.
Ro taiwan nga pantat
Nag-eunok man sa Bisayang pantat.

O, Hari it Ibajay, siin ka?

@@@


@@@

si niño nga taga-ibajay
ni toryo
10 Abril 2004

hay siin ka eon
iya ka pa kahapon
siin ka nag-agto ay
nag-ipo ka’t iba hay?

ham an it nagpanaw ka ay?
ginauy ka it tinindog ay?
o basi ginmueay?
nag-agto ka eoman sa iba hay?

hoy siin ring kuronang bueawan
pati ing baston nga ginabuytan
siguro ginbueo nanda euman
pati ro kalibutan nga imong ginahaeungan

hay mayad iya ka eon
mayad nakauli ka man gihapon
ano natabu sing kapa ngarun
ham an puro amusikos run

daeha man abi ako
Kong siin ka mag agto
ano una sa iba ngarun jay?
igto ka eoman naghalin sa iba jay?

@@@

Ibajay
Tata Goloy
04-11-04

Banwang puno
It estoryang
Sinaona.

Ro anang pumueuyo
Mahugod magpreserva
Ku mga estoryang
Nahanungod kanda.

Banwa nga huwaran
It mga pumueuyo
It Akean
Para man ro ibang lugar
May anda nga tuearan
Nga andang balikan
Ro andang ginhalinan.

O banwang Ibajay
Ikaw hay bulahan
Nga ro imong
Mga unga
Imo gid nga ginatun-an
Hasta nga mag-eagko
Imo gid nga ginasuportahan.

Ro imong inunga
Owa man gakalipat
Sa imong ginbuhat
Nga andang madangat
Mayad nga kadungganan.

O bulahan nga banwa
Sige, magpadayon ka!

@@@


Campo Verde
Tata Goloy
04-11-04


Mataas nga lugar
Nga parte it Akean
Kon imong tan-awon
Ro kapaligiran
Hikit-an mo haeos
Ro katunga it Akean.

Lugar nga maeamig
Duyan it kapahuwayan
Handong ku
Payong nga mga berdeng kakahuyan.

Presko nga hangin
Ro haead sa tanan
Ginatao katong libre
Ku atong
Mga kagueangan.

Sa mga gamaneho
Tan-awon gid ninyo sa idaeum it bangin
Ag zig-zag nga daean
Ay base magguwa ro bueawan
Sa inyong pagtambling.


@@@
Paaman nga luwa
Tata Goloy
04-11-04

Nag-adto ako sa Campo Verde
Nakakita ako it duwende
Nagaduyan sa kakawati
Nagapadidi sa anang baby.


@@@
Ibajay
Ni Swiss

sa banwa ngara
kung Enero masadya
may Ati-atihan
ginaselebrar nanda.

@@@
Owa Ako’t Masueat, Tata Goloy
Ni Swiss

tata goloy,tata goloy
owa ako’t masueat
tula man o binaeaybay
sa dayang banwa it ibajay.

paano ako makasueat
owa ako’t papel ag lapis
nga kaparis kimo
nga sa oras nga tanan
bitbit nimo.

akon abi nga baeon
hay tubi ag tinapay
sa aton iya pag-bisita
kimo banwang ibajay.

@@@

Ibajay
Ni Kal

ano ro iya sa ibajay ngara?
pasinsya kamo
owa ako’t hasayran sa lugar ngara
abi kung may aeam kamo
isturahi man ako

ibajay siin mo pagbue-a ring ngaean?

duyon manlang ang hasayran kimo
naga-agi ako kimo
paagto sa boracay.

@@@


Tangalan
Jawili
Tata Goloy
(04-08-04)


Sadyaan nga ngaean
Diwata it Tangaean
Guapa,
Pero ginapabay-an.

Ro anang buhok
Mingko kagoeangan
Owa't nagahimos
Owa't nagasudlay.

Nagabusay ra eoha
Sa anang kasubo
Abo ra ginpasadya
Pero owa kana't nagadipara.

Ra euha
Nagapaeanobra.
Sa akong ginsaeod
Nga pitong ka planggana.

Plangganang maeagko
Nga kada isaea
Hay pweding paligsan,
Pwedi mang eunipan.

Mag-andam eang kamo
Nga si Jawili indi maakig kinyo
Ay kon imaw mahangit--
Eumsan na gid ro sambato.

Kapin kon anang madumduman
Ro ginhimo ku ana nga nobyo
Nga sa anang pag piyar
Inaywan eang dayon imaw sa may kanto.

O Jawili,
Ayaw it kasubo, ayaw it kaakig.
Gusto kita nga maangkon
Agod ikaw hay tatapon.

Kon ikaw hay ibaligya,
Gusto kita nga bakeon
Ibaylo ko ugaling
Ro akong kaugalingon.


Jawili sa akong Damgo
ni yamanitoshi

inyo pagpasinsyahi
ro akon nga inakeanon nga medyo bungi;
pila na ka dag-on ro nagtaliwan
nga wa ko hausar ro dila nga inakean.

o ano ro akon nga kalipay
sa pagpahanumdom sa busay;
sa tunga it akong kasubo,
iya sa syudad it mga baeo.

sa busay it Jawili wa pa’ko naadto
para magtampisaw sa anang maeamig nga tubi;
kaya ro Jawili sa akong painuinu
hay busay sa akon nga damgo.

siguro masadya igto magpaligos
sa ana mga bato nami magpadausdos;
mag-europ sa matin-aw ag maeamig nga tubi
nga halin sa dughan it Jawili.

hambae nanda may una kuno nga engkanto
nga gapanukot it kabuhi it tawo
tao ngani kon minatuod rato
parti karuyon istoryahi na lang ninyo ako.

asta lang dikara akon mahambae
ako hay mabalik sa akon nga pagtrabahar
sa sunod nga pag-uli ko sa aklan
basi busay it Jawili akon nga mataeopangdan!


jawili
ni toryo
10 Abril 2004

abaw kanami isipon
ro jawili nga mahae nakun
ano natabo kimo makarun
musyon akon ikaw nga tatapun

hatandaan mo pa baea
tag ako hay gaiskoyla pa?
pirmi kita gakita
bisan maeayo ka

mabudlay isipon
nga maeayo ako kimo makarun
pero magbuhay
gakita malang kita gihapon

pabay i lang sanda run
bisan indi ka nanda pag-isipon
basta ako iya gihapon
para ikaw pagatatapon


Tangaean
Ni Swiss

o tangaean kong banwa
ham-an it madungis ka?

ginpabay-an ka nanda
owa ka ginatatapa
siguro ro mga tawo iya
owa’t mga mata.

ring jawili falls
nagatangis
nagatangis sa imong
paghigugma.

@@@
Jawili Falls

ni
Maeara
April 6, 2004

Jawili Falls,
Siin ring Nanay?
Siin man ring Tatay?
Ham-at ring kanta
Buko’t masadya?

Ring ueonan hay mahalimunon,
Ring hagdan hay madoylon,
Ring sabak hay eutayon,
Ring basin hay gaeunok it tawo kada dag-on.

Jawili Falls, siin ro pulitiko
Nga handa kuno magtabang kimo?
Ham-at halipatan ka ni Gordon
Pag-agto nana sa Kalibo?

Kon sa bagay
Nagakabuhi ro lugar
Nga patay
Sa tagipusuon it tawo.

Pero imaw gid man baea
Ro aton nga gusto?


@@@

Jawili Falls
Ni Kal

kabuhay eon ro akong handom
nga makita ka ag masamitan.
ring kagwapahon indi dapat pag-ignoron.
ikaw akong ginadamgo maski ako bugtaw.

kon siin kaman kamping bukid nakapatong
usoyon ka nakon ag mahaeon.

sa imong busay
ro bueaty it tangalan
nagaduylon.


Jawili Falls, Jawili Falls
Ni Kal

imong tuno sa bato nagapakigluoy
tatapon ring tagipusuon nga nagadugo
ikaw ro lugar nga dapat ingatan
ay ikaw ro dugo king kabuhi.

@@@

Jawili Falls
Ni Swiss

matuod ro akon nga hasayran
nga ikaw jawili halipatan
paalin lat-a kung uwa kimo it ga-alaga
madungis, mahigko kimo ro pagtan-aw

sa mga pulitiko akon nga pangabay
tan-awon man ninyo si jawili kong mahae
tan-awon man ninyo si jawili kong mahae
agod ro turista may anda nga letratuhan

TANGAEAN
ni Swiss

o tangaean kung banwa
ham-an it makara
ro natabo kimo.

guin pabay-an ka nanda
uwa ka pag tatapa
seguro ro mga tawo iya
hay nagtaeang sa andang
oblegasyon kimo.

ngani ikaw nga banwa
abo ro imong mapakita
sa mga torista
nga iya gali ro natural
nga makita nanda.

ro jawili falls
naga tangis
ay uwa eon imaw
mapan-uhi
ngani sa mga
taga tangaean
pangabay ko
ro jawili falls
inyong mahaeon.


@@@


POEM ON GENERAL TOPIC

Para Kay Kal
Ni Maeara
April 22, 2004

Pagsakay ni Kal sa Kangga ni Tata Goloy,
Sanggatos nga pasahero ro nagpaeakpak;
Pagpanog ni Kal sa Kangga ni Toto Galoy,
Sanglibo nga manugbasa ro nagpaeapak.

Sugiri Ako, Ember
(Para Sa Birthday Mo, July 12)

ni Maeara

Sugiri ako Ember
Kon siin nga daean
Ro imong gin-agyan
Ay akon nga habuean
It sangka binaeaybay.

Apang indi ko pagsueaton
Ratong mga gin-agyan mo
Nga mga huya-huya nga nasiit ka
Ag mga tuod nga hasandayan mo.
Ratong mga daean eang nga may red carpet rang sueaton.

Indi ko gusto ipadumdum kimo
Ratong masakit nga imong gin-agyan
Maskin ratong mga oras hay nagtao kimo't hueas.
Mas malipay ako kon ikaw kahiyum-hiyum,
Maski ro adlaw hay madueom-dueom.

Ember, sugiri ako
Kon siin ka nag-agi
Ay gusto ko man ron agyan.

***
Tula ni Swiss

Abaw si Maeara
Kamayad mag-obra it tula
Para sa akong birthday
May anang advance pabirthday

Saeamat gid kimo
Sa pagpadumdum nimo
Sa mga gin-agyan ko
Masiit man or red carpet rato

Akon anay nga pagabalikan
Ag paga-isipon it uman ro mga tinion
Nga ako nag-agi, sa daean nga madueom
Imaw man rang pag-balisbalis
Sa mga hanabong kanaisnais.

Rayang tula, hay ha obra ko
Imprumtu ra, por dahil kinyo
Makaron ko nahuna-huna ko
Antigo man gali ako.
***
EMBER
Tata Goloy

Naga baga, naga siga
Ro imong naga hiyom-hiyom nga mga mata
Inde gid ako kimo ka tan-aw
Rang pamatyag hay ako hay matunaw.

Saeamat nga abo
Sa imong pag sakay sa atong kangga
Abo man ring gin amot
Nga may ma poeot man do iba.

Sa imo nga Birthday
Ayaw pag huyapa ro dinag-on nga nag taealiwan
Imo eang nga huyapon
Ro mga tawo nga ha taw-an mo it maayad-ayad nga kabubut-on.

Sa imong pag tikang
Sa rayang kalibutan
Mag tan-aw ka sa ibabaw
Agod deretso ro imon pamanaw.

Sa imong Kaadlawan iya sa atong kangga
Ro atong anwang, may kulintas nga sampaguita
Samtang kita hay naga parada
Sa Kalibo nga banwa!

***
EMBER
Tata Goloy's Composo
Tune: "Leron-leron Sinta"

May akong ha kita
Guapa nga daeaga
Akong nakilaea
Pag sakay sa kangga
Ember raa ngaean
Ochando ra sanda
Sa Julio adose
Birthday kuno nana.

Hambae ni Maeara
Kami mag selebrar
Sa ana nga Birthday
Kami mag preparar
Kanta, tula, luwa
Haead namon kana
Agod maga sadya
Sa aton nga kangga

Kami nag umpisa
Ko Julio asingko
Kami pumarada
Iya sa Kalibo
Akong gin kumpayan
Ro amon nga anwang
Kami nag pahuway
Iya sa may bay-bay.

Ro mga bisita
Dagsa-dagsa sanda
May daeang pagkaon
Mabahoe nga lechon
May michado't morkon
Humay ag sutanghon
Kaldereta't pansit
Alimango't hipon.

May amon nga banda
Ta-o't Sampaguita
Ro anda nga kroner
Amigo ni Ember
Kami ni Water Sprite
Medyo nataranta
Sa tukar nga Tanggo
Kami hay nag Cha-Cha.

Umabot si Utot
May daea nga hungot
Singkwenta barreles
Tuba nanang amot
May anang birthday cake
nga gin pa deliver--
Pito nga ka flavors
Pito mang andana.

Kita nag sina-ot
Ag nag kinasadya
Sigi nga kina-on
Sigi man nga inum
Mga estoryahan
Pati kalokohan
Owa it pahuway
Hasta pamorningan.

Ro atong selebrant
Hay owa't pahuway
Sigi nga lamano
Sigi nga chat-chatan
Sigi man da inum
Ko ana nga red wine
Ro anang hibayag
Abot sa doeonggan.

Ro mga regalo
Subra eon sa kangga
Sigi pang inabo
Hasta pa hin-aga
Especial gid kuno
Ray KAL nga regalo
Ulihi nga buksan
Ko atong selebrant.

Saeamat gid kinyo
Mga sumaeakay
Sa inyong gin amot
Maeagko o noot
Ro atong kasadya
Hay nag paeanobra
Saeamat gid kinyo
Halin sa 'tong kangga.

Tata Guloy
(07-11-04)

Efren Reyes—
The Philippine map
Is seen worldwide—Mfc, Oct. 31, 2004

Efren Reyes—
The world sees
The Philippines-- mfcOct 31, 2004

Trick or Treat? \Tata Goloy

Kaluluwa kaming kambing (walang paligo)
Sa purgatoryo nanggaling
Kami inyong pakainin
Empty na ang tiyan namin!lighted candle,
like myself...
full of tears! Tata Goloy