Saturday, March 21, 2009

Milagros dela Rosa Ibañez, An Aklanon Nurse-Poet

by

Melchor F. Cichon

Mila or Milesrn in cyberspace, is a nurse.
Born in Poblacion, Lezo, Aklan, Mila now resides in California, USA.
And she is motherly. I felt this when she learned that I was operated. She called me up. She shared to me her expertise in nursing. She gives me tips on how I should take the post-operation treatment. Not only that, Mila is a happy lady. Her motto tells it all: A smile is contagious, be a carrier.
But she is not only a nurse.
She is also a poet.
It was in my.akeanon.com that she showed her talent in poetry.
She sent some of her poems in Iskul Bukol and later in Haiku in Akeanon.
She writes in English and in Aklanon. But she writes much better in Aklanon, especially luwa, and haiku.

Let us look into some of her poems:

Hay, pangabuhi ko!
Kahapon eang nag sweldo
Dinaea sa Gaisano
Sipot pati sinsilyo.

Here she shows her sensibility on our culture—the one-day millionaire syndrome.

This next poem shows her concern on our environment.

Bagyong Undang

Among eambon sa pangpang it suba
Sa palibot, may kamunsil nga magapa.
Pag-agi it bagyo ag baha,
Inanud, pati mga manok ag baboy nga alaga.

Her love and respect to her father can be seen in her poem:

Dungganong Ama

Nasyon nga gin dipindihan,
Banwa'ng tinubu-an,
Pamilya'ng gin giyahan,
Naga kasubo, bangud sa imong pagtaliwan.


But Mila can also write love poem. Here is one of them:

The Lone Traveller

Dusk-
The lone traveler hurries home
to kiss me goodnight


Below are some of her poems that I have gathered.

Sa Italia
Paborito ro lasanya(lasagna)
Sa Pilipinas,
Humay ag tinuea.

Buean it Marso
Ro silak 'ga kangito-ngito
Nagahueat it Hunyo,
Ro manog arado.

Daga eang sinimo
Kun bayangon abo'ng mahimo
Kueon, kaang, banga ro produkto
Ginapabugae sa banwa it Lezo.

Hay, pangabuhi ko!
Kahapon eang nag sweldo
Dinaea sa Gaisano
Sipot pati sinsilyo.

May puno it mangga
Sinikpaw ko ra-a bunga
May tumugpa sa'ng ueo ag alima
Ha kuhit ko pati baeay it paea.

Pag-abot ko sa amon
Namalikwa ako it kueon
Linugaw ro ga eupon
Ay madaeum ro taeagbasan namon.

Salbahe'ng mga pispis
Sinubeang ro eroplanong U.S. Airways
Makina nasamad, ro eopad pabaling-baling
Sa suba it Hudson lumanding.

Ro Amerika
Naga problema sa ekonomiya
Kun paalin solbaron,
Naga palitik si Obama.

Pag-abot ko sa amon
Namalikwa ako it kueon
Linugaw ro ga eupon
Ay madaeum ro taeagbasan namon.


Salbahe'ng mga pispis
Sinubeang ro eroplanong U.S. Airways
Makina nasamad, ro eopad pabaling-baling
Sa suba it Hudson lumanding.

Hueas nga mapilit
Nagadukot sa panit
Abi toto, paligos eon
Ay ring hugom maanghit.

Kwarta'ng kabakeanan nakon
Sa pagbaliya it kaean-unon
Kada adlaw kun akong huyapon
Hustong pangmatrikula sa sangdag-on.

Si Toribio
Bitbit pirme tigib ag martilyo
Pamanday anang trabaho
Halin it Lunes hasta't Domingo

Sa ospital nga akong gina obrahan
Pasyente namon puro magueang.
Maskin siing lugar nga andang adtunan,
Siya'ng may kariton ro andang saeakyan.

May akon nga kilaea,
Sa gaeastusan, pirming kum-kom ra tudlo't alima.
Sinakon kana: "kun amat, ring tudlo untaya"
"Hin-aga sa ilabas, ikaw ro karatista". :lol: :lol: :lol:

Bagyong Undang

Among eambon sa pangpang it suba
Sa palibot, may kamunsil nga magapa.
Pag-agi it bagyo ag baha,
Inanud, pati mga manok ag baboy nga alaga.

Mga pamisaea
Sa tagipusuon gin huptan
Handumanan ni lolo.

Nina--
Kahapdi naga tumoy
Sa bilog nga eawas.


Tig-aeani--
Ro hugom it kamuros
Nagapangarsada.

Memorial day
May 28, 2007

Whitewashed tombstones
Lining up the hill
Heroes rest.

Corner street cafe'
Cold cup in hand
Torn pages of journal.


Tiny hands grasped
Tangled hair, in ponytail
A smile.

Bueak

Sukoe nga rosas
Haead ko kimo
Tatay, daeha sa imong pag panaw.

March 23, 2007

Dungganong Ama

Nasyon nga gin dipindihan,
Banwa'ng tinubu-an,
Pamilya'ng gin giyahan,
Naga kasubo, bangud sa imong pagtaliwan.

A tribute to:
Mr. Juanito Ponce Dela Rosa
WW II Veteran, Legislator, Family man
May 16, 1922 - March 9, 2007

Toddler...
He learns to walk
To win a marathon.

Tag-aeani

Tag-aeani
napuno
ro taeagbasan nga madaeom

The Lone Traveller

Dusk-
The lone traveller hurries home
to kiss me goodnight

Pain
A thin line
That divides comfort

Haeambaeonon
it mga magueang:
"Ro onga nga maeaeang,
naga taeang".

Bago mag subeak ro adlaw
Si nanay naga bugtaw
Deretso sa kusina,
'Ga eaha it pamahaw.


Inihaw nga baeoe
Ro suea it mga imoe
Pasaeamat sanda,
Kun may kaibaha'ng buroe.

Pag-uli ko sa Lezo
Abaw, hakibot gid ako
Guba ro munisipyo
Matsa inagyan it bagyo.

breezy afternoon--
the bamboo teaches
other bamboo to sway

quiet night--
lightning, then thunder
small head under a pillow